Den samfunnsengasjerte politikeren Solveig Gråberg ble minnet i kommunestyremøtet

TAKK: Solveig Gråberg som døde 11. april ble minnet i kommunestyremøtet på Dovre mandag kveld.

TAKK: Solveig Gråberg som døde 11. april ble minnet i kommunestyremøtet på Dovre mandag kveld. Foto:

Samfunnsengasjerte Solveig Gråberg (1944 – 2019) ble minnet med stor takk og ett minutts stillhet i kommunestyremøtet på Dovre mandag kveld.

DEL

DOVRE: Solveig Gråberg var vararepresentant i kommunestyret, og i plan-, nærings- og utviklingsstyret. Ordfører Oddny Garmo framhevet Gråbergs store og mangeårige engasjement.

– Hun var aktiv og uredd. Hun turde å stille spørsmål om alle andre var tause. Solveig Gråberg bidro på så mange måter til Dovres beste, sa ordføreren i sin minnetale.

Gråberg hadde et spesielt stort engasjement i fjell- og villreinforvaltningen noe som ordføreren la særlig vekt på.

Med ett minutts stillhet ble Solveig Gråberg takket for sitt gode arbeid for Dovre.

Artikkeltags