Disse vil bli rovviltkontakt for Statens naturoppsyn

Stillingene som rovviltkontakter for Statens naturoppsyn i Gudbrandsdalen er blitt populære. Det er 18 søkere til jobben som er utlyst i Dovre, Sel og Nord-Fron.