Ønske om upersonlig boplikt ble avvist

– Om det er eieren eller en leietaker som bor på en landbrukseiendom er ikke avgjørende, argumenterte Fred Arne Hessen (H) i Dovre kommunestyre.