Over hundre møtte opp på infomøtene om skolestrukturen i Dovre

Dovres ordfører Oddny Garmo er godt fornøyd med over hundre frammøtte på møtene om den framtidige skolestrukturen i kommunen.