Søkte om 340.000 kroner til kirkefest - fikk avslag

– Skal det være så stort kalas for biskopen?