Truet med boikott av næringslivet: – Det er ikke snakk om boligfelt i hytteområder

Hytteeiere på Dombås truer Dovre kommune med boikott av næringslivet dersom det fortsatt skal åpnes for boliger i hyttefeltet. – Det er ikke snakk om omregulering av hyttetomter til boligtomter, påpeker Dovres ordfører Oddny Garmo (Sp) i sine kommentarer til hytteeierne Bjørn Toft og Kjell Brandal på Dombås.