Større utbytte til eierkommunene i AS Eidefoss: Tjente 200 millioner kroner på utbyggingen av Rosten Kraftverk

Lokale entreprenører og leverandører håvet inn 200 millioner kroner av den store verdiskapingen i utbyggingen av Rosten Kraftverk.