HV-skolen har vært nedleggingstruet flere ganger - nå avfeier forsvarssjefen all tvil

– Heimevernets skole- og kompetansesenter på Dombås skal styrkes. Møtet med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen var inspirerende og motiverende, sier skolesjef oberstløytnant Ove M. Ranum.