Rovfuglene flykter – finner ikke mat i Gudbrandsdalen

Matmangel er årsaken til at rovfuglene flykter. Denne våren finnes det nesten ikke ugler i distriktet.