Nå blir vegen til hytta lettere med skjerpet regel for snøscooter

LETTERE VEG TIL HYTTA: Politikerne presiserer hvordan avstanden mellom bilveg og hytte skal måles der hytteeierne vil bruke snøscooter til frakt av bagasje og utstyr.

LETTERE VEG TIL HYTTA: Politikerne presiserer hvordan avstanden mellom bilveg og hytte skal måles der hytteeierne vil bruke snøscooter til frakt av bagasje og utstyr. Foto:

Regjeringspartiene foreslår en presisering i motorferdselsloven slik at det ikke lenger skal være tvil om målingen av avstanden fra bilveg til fritidsboliger der hytteeierne ønsker å bruke snøscooter til frakt av bagasje.

DEL

OTTA: – Fra nå skal det være den reelle avstanden fra bilveg til hytte som gjelder, og ikke avstanden som kan måles i luftlinje, opplyser Hanne Alstrup Velure (H) på Bjorli.

Stor lettelse

Som leder i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) imøteser hun innskjerpingen av motorferdselsloven med stor lettelse. Etter skriftlig søknad kan kommunene gi tillatelse til bruk av snøscooter for transport av bagasje og utstyr fram til hytter som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg.

Fra loven om motorferdsel i utmark og vassdrag trådte i kraft i 1978 har kommunene etablert en praksis basert på lokalkunnskap og lokale vurderinger.

Men fylkesmennene aksepterer ikke lenger at slike skjønn blir lagt til grunn. Nå som snøscooterløyvene skal fornyes stiller fylkesmennene strengere krav til hvordan avstanden mellom bilveg og hytte skal måles.

Dette kan resultere i at tusenvis av hytteeiere over hele landet mister muligheten til å få dispensasjon til å frakte nødvendig utstyr og bagasje, sier Hanne Alstrup Velure.

FORNØYD: - En viktig presisering for fjellkommunene, sier Hanne Alstrup Velure, Bjorli, som er leder i Utmarkskommunenes Sammenslutning.

FORNØYD: - En viktig presisering for fjellkommunene, sier Hanne Alstrup Velure, Bjorli, som er leder i Utmarkskommunenes Sammenslutning. Foto:

Les også: Gudbrandsdøler bak ny mobilapp for motorkjøring i utmark

Viktig for fjellkommunene

Derfor er hun godt fornøyd med endringsforslaget fra fraksjonen i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Presiseringen i forskriften vil bety at kommunene skal legge den reelle avstanden i terrenget mellom bilveg og hyttene til grunn, og ikke avstanden målt i luftlinje.

Les også: Scooter-politiet gir gebyr for regelbrudd i fjellet

– Dette er en sak som er spesielt viktig for fjellkommunene. Det er vanskelig å forstå hvorfor Miljødirektoratet og fylkesmennene plutselig de senere årene har funnet grunn for å innskjerpe håndhevelsen av regelverket, kommenterer Hanne Alstrup Velure som både gjennom sitt lederverv i USS og sammen med sine partikolleger på Stortinget har arbeidet hardt for å få denne presiseringen på plass i forskriften om motorferdsel i utmark.

Hanne Alstrup Velure er medlem i Høyres sentralstyre. Hun sitter i formannskapet og kommunestyret i Lesja.

Artikkeltags