DOVRE: En jerv ble felt på åte på Dovre søndag kveld.

Det opplyser Ole Knut Steinset i Statens naturoppsyn. Jerven er den fjerde i Oppland som er felt i denne lisensperioden. Statens naturoppsyn skal ta prøver av jerven på Dovre mandag.

Les også: Sju jerver tatt i samme felle

Etter at vinterens kvotejakt på gaupe startet 1. februar, er det felt tre dyr i Oppland. Samme dag som ei hunngaupe på 17 kilo ble felt i Fåberg, ble ei hanngaupe på 19,5 kilo felt i Søndre Land. Søndag ble ei voksen hanngaupe på 22 kilo felt i Sør-Aurdal.

Det er ei gaupekvote på totalt sju dyr i Oppland. Hunndyrkvota er på tre dyr.

Les også: Gaupekvoten fastsatt til sju dyr

Fellingskvota på jerv i Oppland er på 12 dyr totalt.

Les også: Sporjakt på jerv heller enn jakt i beitesesongen