Skuffet gardbruker ber politikerne om ny behandling

Gardbruker Ola Toftelien (68) på Dovre ber politikerne i kommunen behandle søknaden om fradeling av bolighuset på nytt. Toftelien har avtale om at naboen skal kjøpe garden.

Artikkeltags