OTTA: Statens naturoppsyn i Oppland har dokumentert at ca. 200 sauer er tatt av fredet rovvilt hittil i sommer.

Naturoppsynet har så langt undersøkt ca. 480 kadaver. Det er langt færre enn antall tilsvarende saker på samme tid i fjor.

Bjørn tok 48 sauer

– På det tidspunktet hadde vi undersøkt ca. 600 kadaver, og det var det laveste antallet på ti år, sier Ole Knut Steinseth i Statens naturoppsyn.

Hans foreløpige rapport viser at 48 sauer er drept av bjørn, 19 beitedyr er tatt av gaupe, ca. 80 sauer og lam er drept av jerv, 36 ble tatt av ulv, og sju lam er tatt av kongeørn.

Les også: Trapper opp jakten på jerv og bjørn

Størst skade gjorde bjørnen i Lesja. Men over et lengre tidspunkt tok bjørnen mye sau også i Ringebu. Naturoppsynet har mistanke om at det på ett tidspunkt var to forskjellige bjørner i Gudbrandsdalen. Men dette er foreløpig ikke bekreftet med DNA-analysene.

De største sauetapene som skyldes jerv, er i Dovre og Sel, Skjåk, Lesja og Fron.

16 medarbeidere

Naturoppsynet vil ha sitt tallmateriale klart til Fylkesmannen starter arbeidet med erstatningsutbetalingen.

Statens naturoppsyn har i dag 16 rovviltkontakter i Oppland. Av disse er det elleve som er knyttet til registrerings- og undersøkelsesarbeidet i Gudbrandsdalen.

Les ogå: – Åtene trekker rovdyr til sauene