Berget førerkortene sine i utsatt 60-sone

Alle som ble stoppet i fartskontrollen i den trafikkfarlige strekningen forbi Aurstad på Lesja torsdag berget førerkortene sine.