Starta aksjonsdagen med byggmjøl i svelene

Laila Brøste starta den landsomfattande aksjonsdagen til bygdekvinnelaga med å steike sveler laga av byggmjøl.