Langvarig beitekonflikt tilspisset: – Vi har et problem

En årelang beitekonflikt på Lomseggen tilspisser seg. Fylkesmannen i Trøndelag foreslår at villrein som kommer inn på tamreinlagets beiteområde blir avlivet.