Gudbrandsdøler bak ny mobilapp for motorkjøring i utmark

Nasjonalparkforvaltere, gardbrukere og datagründere i Gudbrandsdalen står bak utviklingen av den nye mobilappen for all motorferdsel i utmark.