Foreslår store endringer for nasjonalparkene

Miljødirektoratet følger opp Fylkesmannens ønske om utvidelse av nasjonalparkene for å sikre villreinens leveområder. Også landskapsvernområder og naturreservat kan bli utvidet.