Scooter-politiet gir gebyr for regelbrudd i fjellet

FØLG LOVEN: Fra i vinter kan snøscooterførere som bryter reglene bli ilagt gebyr av Statens naturoppsyn.

FØLG LOVEN: Fra i vinter kan snøscooterførere som bryter reglene bli ilagt gebyr av Statens naturoppsyn. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Fra i vinter kan Statens naturoppsyn skrive ut gebyr i fjellet til snøscooterførere som ikke følger regelverket. I Oppland ble seks personer politianmeldt i fjor vinter for ulovlig kjøring.

DEL

OTTA: – Vi hadde situasjoner i fjor hvor vi kunne gjort opp sakene på stedet. Det er det som er hensikten med den nye ordningen vi har fått fra i vinter, sier Øyvind Angard, Lom, i Statens naturoppsyn.

Les også: Politi tok opp jakt i snøscooterspor

Han koordinerer naturoppsynets kontroller med motorferdselen i skog og fjell. I fjor ble 22 snøscootereiere påtruffet i fjellet, og kontrollert av Statens naturoppsyn.

Gebyr på inntil 3.000 kroner

– I tillegg til de seks som ble anmeldt til politiet, hadde vi et tilfelle som var i en gråsone. Det er i slike situasjoner vi kommer til å skrive ut gebyr for å få sakene oppgjort på stedet. Gebyrene kan variere fra 500 til 3.000 kroner, opplyser Angard.

I Oppland var det sist vinter 47 eiere av snøscootere som i direkte kontakt med naturoppsynet fikk orientering om reglene, og de pliktene snøscooterførere med kjøretillatelse har.

Les også: Jakter på ulovlig snøscooterkjøring

Miljødirektoratets feltpersonell fikk den nye hjemmelen til å skrive ut gebyr da motorferdselsloven ble endre i 2015.

Kort veg til reaksjoner

– Fra nå tar vi i bruk den nye loven. Forskriften vi forholder oss til viser hvilke overtredelser dette gjelder, sier direktør Pål Prestrud i Statens naturoppsyn

Hensikten er å kunne løse mindre alvorlige overtredelser, uten at sakene blir anmeldt til politiet.

– Vårt feltpersonell skal sørge for at regelverket blir fulgt, og at vegen blir kort fra forholdene avdekkes til det følges opp med en reaksjon, sier han.

Det er aktuelt å gi gebyr både for lovbrudd som fram til nå er straffet med forelegg, og for forseelser som er håndtert ved å informere om regelverket, opplyser naturoppsynet i sin melding om den nye ordningen.

Lær reglene

– Vi kommer til å følge opp med nye kontroller gjennom hele vinteren. Som før vil alvorlige lovbrudd bli politianmeldt. Det samme gjelder gjentatte tilfeller av isolert sett mindre alvorlige tilfeller, sier Øyvind Angard i Lom.

Strafferettslige reaksjoner i form av forelegg skal fortsatt være hovedregelen. Grensen for hvilke overtredelser som resulterer i gebyr er satt relativt lavt, og gebyrene som kan gis i fjellet vil være på maksimalt 3.000 kroner, sier Angard.

Statens naturoppsyn ber eiere og førere av snøscootere sette seg inn i reglene.

– Vi håper og tror at innføringen av overtredelsesgebyret fra i vinter kan hindre en økning i ulovlig ferdsel. Gebyr vi kan gi på stedet skal supplere de virkemidlene vi har fra før, poengterer direktør Pål Prestrud i Statens naturoppsyn.

Naturoppsynet prioriterer kontrollene i helgene, i ferieperiodene og på godværsdager med stor utfart. Oppsynet fortsetter samarbeidet med politiet.

– Det gjør at både fleksibiliteten og kapasiteten blir større. Hensikten er ikke å ta flest mulig, men å få folk til å følge reglene som gjelder for å kjøre scooter.

– For at skogen og fjellet skal være mest mulig fri for støy og forstyrrelser, har vi et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark. Regelverket har også til hensikt å beskytte naturen mot andre skader. Når folk med kjøretøy tar seg langt inn i urørte områder kan det få konsekvenser for vinterbeite til blant annet reinsdyr, rådyr og elg. Hovedregelen i loven er at motorferdsel i utmark er forbudt. Det gjelder med mindre kjøringen omfattes av unntakene i loven, og når det er gitt særskilt tillatelse, sier Prestrud i Statens naturoppsyn.

Artikkeltags