Villreinen dør i Rondane – sjukdom og dårlig med beite

Villreinbestanden i Rondane Nord er redusert med nesten 150 dyr uten at fjelloppsyn og jegere kjenner årsaken.