Kutter døgnåpen vakttelefon: – Beredskapen blir svekket

Fylkesmannen i Innlandet kutter ut den døgnåpne vakttelefonen ved skader på husdyr og tamrein i sommer.