Sauebønder søker erstatning for 4.699 sauer og lam tatt av rovdyr

263 husdyreiere i Oppland søker erstatning for 4.699 sauer og lam som de mener ble tatt av rovdyr i sommer og høst.