Erstatningene til saueeierne øker mest i Øyer og Lesja

Mens det er stor nedgang i tapstallene på sau i Oppland, har Fylkesmannen stor økning i erstatningsutbetalingen til husdyreiere i Øyer og Lesja.