– Kartlegging av skog betyr ikke påtvunget vern

– Den planlagte kartleggingen av kalkskog i Oppland betyr ikke at områdene automatisk blir vernet, sier botaniker og naturinteresserte Hans Schwenche på Otta.