Retten tror den konfliktfylte vegsaken vil ta flere år å løse

Jordskifteretten i Nord-Gudbrandsdal vil finne midlertidig løsning for tømmertransporten ut av Lordalen på Lesja.