Kritiske forhold for nyfødte reinskalver: – Ufyselige forhold

Sludd og kulde er dødsdommen for nyfødte reinskalver. Pål Grev som er leder i Vågå Tamrein krysser fingrene for at kalvingen har gått bra.