Krafttak til 24 millioner kroner for bilveg, gang- og sykkelveg

Her tar Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen endelig et krafttak til 24 millioner kroner for utbedret bilveg, og ny gang- og sykkelveg fra Vågåmo mot Skogbygda.