Bygger klasserom i stål og stein på villreinsenteret

"Ura" blir navnet på det nye klasserommet som Norsk Villreinsenter Nord bygger i stål og betong på Hjerkinn.