Kraftige reaksjoner mot hyttebygging i villreintrekk

Det kommer kraftige reaksjoner på at nasjonalparkforvalteren i Dovrefjell – Sunndalsfjella har plassert ei ny hytte midt i en viktig trekkveg i villreinområdet Snøhetta Vest.

Artikkeltags