Villreinjegerne må ta CWD-prøver av alle voksne dyr

FRYKTER SJUKDOM: Alle villreinjegerne må ta CWD-prøver av voksne dyr som blir felt i år.

FRYKTER SJUKDOM: Alle villreinjegerne må ta CWD-prøver av voksne dyr som blir felt i år. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Det stilles store krav til villreinjegerne som nå må ta CWD-prøver av alle voksne dyr som blir felt.

DEL

DOMBÅS: – Vi diskuterte de nye kravene og forventningene fra Miljødirektoratet på vårt årsmøte på Dombås. Villreinutvalget vil distribuere utstyret som jegerne trenger for å ta prøver av dyrene. Merkostnadene må de offentlige myndighetene dekke, sier Knut Granum, Skjåk, som er sekretær i villreinutvalget for Reinheimen Breheimen.

Les også: Større villreinbestand i Reinheimen i vinter

Utvider jakta med fire dager

I ett av de største villreinområdene i landet skal det felles 1.125 dyr til høsten. Tor Taraldsrud i villreinnemnda var spesielt invitert til rettighetshavernes årsmøte på Dombås Hotell der han orienterte om Miljødirektoratets nye pålegg. Alle voksne reinsdyr skal undersøkes for den fryktede skrantesjuken CWD. Reinheimen – Breheimen villreinområde vil for sin del sørge for at prøvetakingsutstyret jegerne er avhengig av blir sendt ut sammen med jaktkortene.

På årsmøtet var det stor enighet om høstens fellingskvoter. I Nordområdet skal 900 dyr felles. På Sørområdet ble antall fellingsløyver fastsatt til 225. Totalt 1.125 jaktkort blir gjort klar til interesserte storviltjegere.

Jakttida fra 20. august blir utvidet med fire dager til og med 14. september. Dette ble enstemmig vedtatt som et resultat av de store fellingskvotene. Villreinnemnda hadde møte samtidig, og godkjente fellingskvotene for Reinheimen – Breheimen samme dag.

Les også: Får 2,9 millioner til reiserute villrein frå Lom til Hjerkinn

Villreinfjell som verdiskaper

Utsendingene på årsmøtet til Reinheimen – Breheimen fikk god orientering om prosjektet "Villreinløypa" som er en del av verdiskapingsprogrammet Villreinfjellet som verdiskaper. Ellen Sørumgård Syse, Lesja, er tilsatt som prosjektleder. Det er Gudbrandsdalsmusea som eier "Villreinløypa" som prosjekt. Dette omfatter også prosjektet "Villreinen – verdifull i fortid og nåtid" som eies av Lesja kommune.

– Vi ser behovet for økt verdiskaping i distriktene. Samtidig ser vi behov for å snu oppfatningen av at verneområder og villrein ødelegger mulighetene til å lykkes med verdiskapingen, fastslår villreinutvalgets Knut Granum.

Han legger til at randsonene må åpnes for nye tiltak, og at verneområdene må spares for inngrep

– Nye tiltak må være bærekraftige; – både for miljø og villrein, og for de næringsdrivende, sier Granum om det videre arbeidet med reiselivsproduktet "Villreinløypa".

Artikkeltags