Den siste drøye uken har forsvarets Hercules-fly øvd på lavtflyging der de flyr helt ned mot 200 fot over bakken.

Treningsområdet har vært fra Gardermoen og over Hedmark og Oppland.

- Formålet med denne type trening er å utnytte landskapet og drive såkalt taktisk flyging. Det betyr at flyene øver på å fly i skjul av landskapet og til tider så lavt at radar ikke kan oppdage flyene, forklarer Brynjar Stordal som er pressetalsmann for Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø.

I løpet av et år gjennomfører Forsvarets fly flere typer treningsmanøvre, og det kan variere hvor i Norge de trener på taktisk lavflyging.

- Denne treningen i norsk landskap er også til nytte for planlegging og gjennomføring av internasjonale operasjoner, sier Stordal.