Det er veldig interessant å lese innleggene i GD knyttet til hva avisen velger å dekke, "for oss leserne" som ledelsen sier. Skulle vært interessant å vite hvem den gjennomsnittlige "leseren" er, alder, kjønn og bosted.

Selv ble jeg forundret da jeg etter flere tips og til slutt et lite "hjertesukk" til GDs siste side "SiDet" beklaget at GD ikke hadde funnet tid og rom for dekning av "junidager i Prestegården" i Øyer. Til sammen 20 dager meg kunstutstilling og kulturelle innslag i en av landets eldste prestegårder. Flere hundre besøkende og gode tilbakemeldinger.

Meget stor frivillig innsats for å få til, ikke bare dette arrangementet, men det å bringe "gårdens sjel" tilbake. Forfatteren Edvard Hoem sendte bl.a. disse ordene i forbindelse med åpningen: "Med stor glede gratulerer eg folket i Øyer med at dei har gått saman om å ta vare på Øyer prestegård ute og inne, slik at prestegarden også i framtida kan vera eit sentrum for kulturlivet i bygda. Øyer prestegård er ein av dei vakraste prestegardane i Norge og blir eit minnesmerke for heile landet, no som så mange prestegardar blir lagt ned".

GD nektet å ta inn mitt "hjertesukk" under "SiDet" med begrunnelsen " ... vi kan ikke bruke spalteplass på innlegg som forteller at de er uenige i våre redaksjonelle prioriteringer".

Kjære GD, lykke til med videre redaksjonelle prioriteringer, men la oss leserne få komme til med ytringer. Tar dere bort disse blir jo avisa mildt sagt enda tynnere.