Det blir uvanlig flyaktivitet fra Røros mot Otta og Espedalen i ukene fremover

NGU foretar geofysiske målinger med slike fly over hele landet. Nå er turen kommet til avgrenset området mellom svenskegrensa og Espedalen.

NGU foretar geofysiske målinger med slike fly over hele landet. Nå er turen kommet til avgrenset området mellom svenskegrensa og Espedalen.

Artikkelen er over 2 år gammel

I ukene framover vil det på strekningen fra Røros og Femunden og sørvestover mot Otta og Espedalen bli uvanlig flyaktivitet. Noen steder bare 60 meter over bakken.

DEL

Det skyldes at Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal utføre geofysisk kartlegging fra fly i en korridor fra svenskegrensa til Espedalen.

Fylkesmannen i Oppland har gitt Norges geologiske undersøkelse tillatelse til lavtflyging under 300 meter/800 fot over bakken i perioden 1. oktober 2017 til 1. februar 2018. Tillatelsen gjelder for Atnsjømyrene, Hynna, Rolla, Håkåsæter, Skottvatnet og Hundorp naturreservater.

NGU opplyser i en epost datert 6. oktober 2017 til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre at det er ønskelig å bruke penger fra et prosjekt kalt COOP 3 til kartlegging av innlandet, som har vært stemoderlig behandlet med hensyn på geologisk kartlegging i senere år.

Atnasjø- og Spekedals- «vinduene» har dessuten noen likhetstrekk med de dypere deler av Frøyahøgda slik at disse målingene også kan forsvares overfor de andre partnerne i prosjektet.

Videre vises det til at NGUs kartlegging kommer til nytte innen mange områder og aspekter i samfunnet. Blant annet forsyner NGU flere verneområder med geologiske kart slik at de kan få kunnskap om naturmangfoldet innenfor forvaltningsområdene.

Data fra fastlandet skal frigjøres når prosjektet er ferdig i 2018–2019. Ifølge NGU inngår datainnsamlingen i NGUs kartlegging av hele Norge, både land- og havområder.

Et innleid geofysikkselskap (Novatem) fra Quebec vil utføre kombinerte magnetiske og radiometriske målinger. Terrenget skal draperes (dekkes) av målinger langs linjer med 400 meters avstand. I noen områder kan det blir aktuelt å fly krysslinjer med 4 km avstand for kalibrering av profilene.

Det er nødvendig å fly lavt for å få best mulig kvalitet på målingene, slik at målehøyden vil variere mellom 60 og 1000 meter, heter det i et brev fylkesmannen i Oppland har sendt berørte kommuner.

Artikkeltags