Gå til sidens hovedinnhold

Gi bånn gass for høyhastighetsbredbånd

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det siste året med koronakrise og hjemmekontor har vist oss at vi er avhengig av bredbånd med god kapasitet og høy kvalitet; over hele Innlandet, ikke bare i de store byene og der det bor flest folk.

Skal Norge fortsatt være i front når det gjelder digitalisering, må vi ta steget inn i gigabit-samfunnet. En dekningsundersøkelse fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) viser at det er store regionale og kommunale forskjeller på bredbåndsdekning i Norge. Vi ønsker bedrifter og verdiskaping i hele Innlandet. For bedriftene er det en forutsetning å ha tilgang på høyhastighetsbredbånd der de etablerer seg. I dag er det altfor store lokale variasjoner, noe som skaper konkurranseulemper for mange virksomheter. Innlandet er stort, med stor geografisk spredning, og derfor er bedriftene ekstra avhengig av et stabilt og raskt nett. Nå trenger vi politikerne mer på banen for å få realisert bedriftenes bønn om bedre digital infrastruktur.

Det er per i dag store forskjeller på kommunenivå i Innlandet. Sjåk har eksempelvis 98 prosent bredbånd på minst 100 Mbit/s, mens det i Os kommune i samme fylke er kun 26 prosent.

Rapporten fra NKOM viser at flere har fått tilgang til bredbånd, men utviklingen går for sakte og mange kommuner ligger fortsatt langt unna regjeringens mål.

Hvilken avkastning gir så gigabit-samfunnet? Det vil stimulere til god næringspolitikk, velferdspolitikk og distriktspolitikk. Samtidig gjentok regjeringen nylig sine åtte år gamle hastighetsambisjoner. Det er ikke godt nok for årene som kommer. Skal Norge fortsatt være i front når det gjelder digitalisering, må vi ta steget inn i gigabit-samfunnet, slik blant annet England og EU har satt mål om.

Vi ber regjeringen og Stortinget sikre at:
- minimum 95 prosent av husholdningene, bedrifter og offentlige kontorer skal ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum én gigabit per sekund innen 2025
- der dette blir vanskelig, skal det som et minimum være tilgang til bredbånd med 100 megabit per sekund
- tilskuddsordningen for bredbånd må økes til én milliard kroner per år.

Markedet vil fortsatt løse det aller meste av utbyggingen av gigabit-bredbånd, men den statlige bredbåndsstøtten er nødvendig for å bygge ut områder som ikke klarer det på rene kommersielle vilkår.

For folk handler dette om noe så grunnleggende som å kunne delta i samfunnet, tilgang til velferdstjenester og kunne gjennomføre arbeid og studier dra distriktene. For bedriftene handler det om å ha et stabilt og raskt nett, samt å kunne benytte seg av kompetansen der den måtte finnes. Her er det store regionale forskjeller. Skal vi dra nytte av den digitale utviklingen også utenfor de store byene, må altså den digitale motorveien forbedres.

For en ting er sikkert: Bedre bredbåndsdekning vil gi bedre tilgjengelighet, økt deltagelse, bedre beslutninger og høyere ressursutnyttelse. Derfor, kjære politiker, trenger vi fart på høyhastighetsbredbånd; - med eller uten hjemmekontor.

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet