Lista over negative konsekvenser av koronaviruset er lang, men pandemien har faktisk også medført noe positivt. For oss som enkeltpersoner, men også for hele samfunnsutviklinga.

Det har rett og slett blitt enklere for innbyggerne å følge med på den politiske diskusjonen før beslutninger tas. På formannskapsmøter, kommunestyremøter eller fylkesting møter sjelden folk flest.

Å få folk flest til å engasjere seg og si sin mening før beslutninger fattes, har ikke alltid vært lett. Overføring av politiske møter via nett har åpnet dørene til maktens sentrum. Digitale møter gjør terskelen inn i møterommene lavere. Nettet bidrar til å minske avstanden mellom politikerne og folket.

Derfor er det med skuffelse vi registrerer at færre møter nå overføres digitalt. Selv om politikerne igjen møtes, bør folket beholde muligheten til å følge med over nett, uavhengig av smittestatus.

Et stort sosialt og digitalt eksperiment som gir oss en mulighet til å forbedre oss

Lenge har vi hørt svulsige ord om demokratiet, sjelden står vi overfor en så konkret utvikling som fører demokratiet et stort steg videre. Et godt demokrati endres i tråd med tiden. Nå må ikke det offentlige synke tilbake i stolen, men fortsette å overføre de viktigste politiske møtene via nett.

Åpne, moderne og framoverlente kommuner og fylker må innse at vi er over i en ny tid. Det er 100 år siden sist vi opplevde en pandemi av samme størrelse. Virusutbruddet har endret hele samfunnets bruk av teknologi.

Nye utbrudd viser at vi vil fortsette å leve midt i et stort sosialt og digitalt eksperiment som gir oss en mulighet til å forbedre oss, slik at vi bruker de digitale mulighetene til å løse framtidas utfordringer med mest mulig involvering og samarbeid.