Det gikk til slutt som det måtte gå for samarbeidet mellom statskanalen NRK og influenser Sophie Elise Isachsen. NRK skal ha ros for at de forsøker å gjøre noe nytt, og at de ønsker å lage innhold som er relevant for dagens unge. Men gapet mellom det NRK står for, knyttet til integritet og strenge regler hva gjelder kommersiell aktivitet for egne ansatte, og det Sophie Elise representer gjennom sin millionvirksomhet, ble likevel for stor.

Det ble som å forsøke å lage en regjering bestående av både Rødt og Fremskrittspartiet. Det kunne ikke gå i lengden.

NRK bør og må være noe annet enn det andre mediebedrifter er. Medier generelt bør naturligvis ha bredde og kvalitet i det de serverer sine lesere og seere, men NRK har et særskilt ansvar for å speile det som skjer i alle deler av samfunnet. Der hvor andre mediebedrifter også må ta hensyn til hva som over tid bidrar til å finansiere journalistikken, og må lage innhold som vekker interesse hos sine abonnenter eller brukere, skal NRK søke å gå noe mer på tvers. Med sin offentlige finansiering er det deres plikt å lage også smalere innhold. De største influenserne kan med fordel operere på andre plattformer.

Balansen mellom hva NRK bør og ikke bør gjøre kan være hårfin. Vi synes at NRK Innlandet løser sitt oppdrag på en god måte: De har de samme lokale nyhetene som oss andre når det skjer store hendelser, men forsøker ellers å bedrive journalistikk som treffer hele Innlandet. Slik blir de mer et supplement enn en konkurrent til lokal- og regionavisene.

NRK og kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen må lære av Sophie Elise-saken. De må gjerne fortsette å lage podkaster som er relevante for ungdom og unge voksne, men det må skje på annet vis enn at de henter inn en helkommersiell influenser som både skal ha NRK som utstillingsplass og drive egen business. For hvis NRK skal kaste over bord all tradisjon hva gjelder kommersielle bindinger, og på mange måter bli som «alle andre», vil ikke statskanalen bare miste sitt særpreg. Da bør den også miste den statlige finanseringa.