Mandag 6. sep har Anders Braband og Christian Nilsen et innlegg om klima. De har som utgangspunkt at FN har funnet sannheten om dagens klimaendringer. De som vet noe om meteorologi, vet at på grunn av kompleksiteten er det foreløpig umulig å lage værmodeller med mer enn noen timers gyldighet.

Klimadannelse er påvirket av tusener av faktorer. Millioner av voksne, velutdannede mennesker tror på at en av faktorene, CO2, er den dominante, og at det står i menneskelig makt å stanse klimaendringer. De som ikke tror på det, blir karakterisert som mentalt tilbakestående.

Det finnes religioner med milliarder av tilhengere. Det viser at menneskene lar seg manipulere til å tro på hva som helst. Så hjernevasket blir mange av dem at de er uimottagelige for sunn fornuft.

Kristendommen er i utgangspunktet en menneskevennlig religion. For de underkuede i det romerske rike ga den håp. De trodde på en gud som var mild og tilgivende. Derfor ble den populær. Maktsyke og pengegriske menn så mulighetene. De gjorde religionen til et terrorinstrument. Kirken ble umåtelig rik på gods og gull og pavemakten hersket over konger og keisere.
Nå har FNs umulige klimamodell erstattet religionens makt med vitenskapens makt. Eller heller; misbruk av vitenskap. Denne vitenskapen skremmer også med et varmt helvete. Med den forskjell at vi selv forårsaker klodens forvandling til et noe som ligner dersom vi ikke bruker billioner av kroner for å forhindre det. Hvorledes det har lykkes å skape denne nye tro er en gåte, men penger gir makt og muligheter. Til både å øke formue og oppnå enda mer makt.

All tro basert på skremsler, vil etter hvert blekne. Da må skremslene fornyes, forsterkes og bevis fremlegges. Brabant og Nilsens første avsnitt henviser til klimapanelets siste delrapport, og den er et godt eksempel på akkurat det. Man kan ikke bebreide de to herrer for å ikke drøfte faktagehalten i rapporten. Man undergraver ikke seg selv, men man ville styrke troverdigheten dersom man begrunner sine valg etter en avveining mellom hva som taler for og imot.
Nå kan jeg ikke av plasshensyn følge mitt eget råd, men bare i stikkords form henvise til oppsamlet statistikk over hendelser; såkalt ekstremvær, biologisk artstap, flom og ras.

Statistikk over ektremværhendelser viser nedadgående tendens. Antall isbjørn er stigende. Dødsdømte Great Barrier Reef blomstrer igjen. Det er balanse mellom smelting og tilvekst av klodens isbreer. Havisen i Arktis og Antarktis viser ingen tegn til å forsvinne.
Annen forskning enn påstander om menneskeskapte klimaendringer rundt menneskenes medvirkning til ras, flom og skogbranner finner jeg ikke mye av. At befolkningsøkning, bruksendringer, inngrep i og endring av natur tror jeg har signifikant betydning.

I påstanden om menneskeskapte klimaendringer har politikere, industriherrer og handelsmenn sett det samme potensiale som fortidens religionsfordervere så. Økte muligheter for makt og mynt.

Herrene Brabant og Nilsen er politikere og har egeninteresse av at skremmefaktoren opprettholdes.. De kamuflerer seg med tiltalende klorofyllgrønt av den gode sorten, men som egentlig er giftiggrønn. En politikk som er en gift for vårt velstående samfunn, velferdsordninger og trygghet.

Helge Rud, Lillehammer