Gå til sidens hovedinnhold

Gjendegarden – kommunal eigedom til glede for alle i Vågå

Artikkelen er over 2 år gammel

lesarinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Sju år etter at Bygdalista foreslo det fyrste gongen, har vi no fått gjennomslag for at Gjendegarden skal vera tilgjengeleg for alle busette i Vågå kommune.


Gjendegarden har i ei årrekkje vore tilgjengeleg for tilsette i Vågå kommune til ein overkommeleg pris. Det er mange tilsette som set stor pris på dette godet. Trass dette, har det vore relativt lågt belegg på hyttene.

 
Mange av innbyggjarane i Vågå kommune har ikkje eiga hytte. Mange har heller ikkje økonomi til å investere i ei slik. Bygdalista ønskjer å leggje til rette for at alle innbyggjarar skal ha tilgang til denne plassen. Når vi har ein så verdifull kommunal eigedom, som i tillegg har relativt lågt belegg, meiner vi det er rett og rimeleg at alle busette i Vågå kommune får tilgang til hyttene.
 

I kommunestyremøte 4. juni, kom Bygdalista på nytt med framlegg om å opne Gjendegarden for alle innbyggjarane i Vågå, men at tilsette skulle ha fyrsteretten. Denne gongen fekk vi gjennomslag, med støtte frå Vågå Senterparti.
Med parolar som ”Alle skal med” og ”For de mange – ikkje for de få”, stemde Ap og SV imot forslaget.
Bygdalista vil også etter valet til hausten arbeide for gode løysingar for alle innbyggjarane i Vågå kommune.