Gå til sidens hovedinnhold

Gjerding til alles beste

Artikkelen er over 2 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fjellet begynner å grønnes, og snart sendes sauer, lam og storfe på beite. Lammene vokser for hver dag og kyrne kommer hjem med fulle jur. Skal dette fungere til beste for folk og fe, må gjerdene være i forskriftsmessig stand! Denne tiden har vi gledet oss til, både vi bønder og dyra våre, gjennom hele vinteren. Også turistene fryder seg når de møter bølingene i fjell og skog. Og når vi setter oss til bords, er det de fine beitene vi kan takke for ost, melk og kjøtt av beste kvalitet. Utmarksplantene setter ikke bare god smak på produktene, men gjør også at de er sunnere enn melk og kjøtt fra dyr som står inne på båsen og gumler silo og kraftfôr.

Utmarksbeitinga er gammel tradisjon, ja så gammel at den har formet flora og fauna på fjellet. Naturen her oppe er faktisk et kulturlandskap formet av tusener av beitende muler. 1/3 av de utryddingstruede plantene i landet, er knyttet til dette beitelandskapet. Uten kua, sauen, hesten og geita, hadde fjell grodd til med mørk skog, og en rekke planter og smådyr hadde forsvunnet.

Men skal utmarksbeitingen fungere, må gjerdene være i stand. Dårligere eller mangelfulle gjerder gjør at dyr kommer på villstrå, og eieren må bruke lange kveldstimer på å finne bølingen og føre den hjem til kveldsstellet. I verste fall med stygge sår og ødelagte jur på grunn av nedfallen netting eller piggtråd. Kanskje har dyr forvillet seg ned i trafikken eller inn i hager og gjort stor skade.

Innmark skal holdes inngjerdet, og det skal holdes sperregjerde (utgard) mellom beiteområdene og bygda. Mange hytteeiere ønsker å holde dyr borte fra parkeringsplass og terrasse, og kan da sette opp godt gjerde for å oppnå dette. Hør med kommunen (landbrukskontoret) hvis du er i tvil om hvor du kan sette opp gjerde, og hvordan det skal settes opp!

Å ha dårlig gjerde, eller å fjerne gjerder som tjener til å holde dyr borte fra f.eks. bebygd område, er ulovlig ifølge gjerdeloven. Denne loven ivaretar både dyreeiers og samfunnets interesser ved å sikre at beitende dyr holder seg der de skal. Tenk også på at dyr som lærer seg å forsere dårlige gjerder, senere også vil prøve seg på korrekt oppsatte gjerder, og derved bli en plage for alle. Å holde orden på egne gjerder og grinder er derfor et spørsmål om ansvar og respekt for andre. Ser du dårlige gjerder, så ta det opp med grunneier, eller gi beskjed til fjelloppsynet (i statsallmenningen) eller landbrukskontoret. Skadde dyr meldes til dyreeier. For ferister gjelder det samme som for gjerder: det skal settes opp forskriftsmessig, og holdes ved like. Ferister fulle av sand duger ikke til annet enn å knekke beina på dyr som trår oppi dem!

Beitende dyr er en del av matproduksjonen vår, og en del av kulturlandskapet. Vi har alle fordeler av å holde gjerdene i orden slik at både dyr og folk kan trives!

Ole-Jacob Christensen, småbruker, Røn