Gå til sidens hovedinnhold

Gjør det lettere å jobbe fra bygda

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Arbeiderpartiet la rett før helgen fram sitt utkast til partiprogram. Der vises det til den sterke sentraliseringen som tapper statlige arbeidsplasser og kompetanse fra lokalsamfunnene. Politireformen og sammenslåingen av fylkeskommuner er to eksempler på sentralisering. Fylkesordføreren i Innlandet Even Aleksander Hagen (Ap) gikk i bresjen for en sammenslåing av Oppland og Hedmark. Resultatet var at hovedadministrasjonen ble lagt enda et hakk nærmere Oslo.

Nå er Hagen sin partikollega lenger nord i dalen, Rune Støstad, svært fornøyd fordi Nord-Fron Arbeiderparti har fått inn sin fanesak i utkastet til partiprogrammet sentralt. Nemlig at sentraliseringen må snus og makten spres. Støstad mener at offentlig sektor må gå foran og legge til rette for desentralisert jobbing og økt maktspredning – gjennom tilrettelegging for regionale kontorfellesskap og hjemmekontor. Er dette en smekk til eget parti?

Vi trenger politikere som ikke lar seg blende av tanken om en fleksibel arbeidsplass

Sammenslåingen av fylkeskommunene viser at sentralisering får konsekvenser. Ansatte har sagt opp jobbene sine fordi hovedadministrasjonen er flyttet til Hamar. De som allerede pendlet til Lillehammer fikk enda lengre reiseveg. En kontorpult i et ribbet arbeidsmiljø, eller et hjemmekontor, kan ikke sammenlignes med å være en del av arbeidsmiljøet der hovedadministrasjonen ligger.

Dersom det skal fungere å ikke sitte på hovedkontoret, må bedrifter og det offentlige tilrettelegge godt nok. Lovnader om en fleksibel arbeidshverdag holder ikke i lengden dersom et kontorfellesskap eller hjemmekontor ikke fungerer godt.

Distriktene trenger politikere som ikke lar seg blende av tanken om en fleksibel arbeidsplass, men som bidrar til at det faktisk er gjennomførbart. Distriktene trenger politikere som ikke gir etter for ytterligere sentralisering, men som sørger for at det skal være mulig å jobbe fra bygda. Nå gjenstår det å se om utkastet til Aps partiprogram får ringvirkninger i Innlandet.