Det arbeides intenst med etablering av et datasenter i Vågå. Kommunen er forespeilet mange arbeidsplasser, og det lukter litt av forblindende eventyrstemning i kommunale korridorer.

Den lukta har andre kjent før. Datasentre skulle bli vår tids eventyr og vekstmulighet. Tidligere distrikts- og digitaliseringsminister, Linda Hofstad Helleland (H), mente datadrevet verdiskaping ville kunne doble veksten i BNP fram til 2030. Dagens regjering har lovet at videreforedling av data skal ha gode rammebetingelser i Norge.

Vi vet hva som foregår, men aner vi konsekvensene? Ordføreren i Vågå bør være den lokalt som har fulgt dette tettest. Når GD forelegger ordføreren opplysninger om hvor enormt energiforbruket til et datasenter på Lalm kan bli, vedgår han at det er til å få bakoversveis av. De faktiske tallene bør ikke overraske noen. De har vært en del av planer og prosjekter for datasentre lenge, men de fleste av oss har slitt og sliter med å forstå dimensjonene.

Det gjelder etter alt å dømme også politikere i Vågå. For et lokalsamfunn som stilles til utsikt både støy og enorme mengder overskuddsvarme, er dette blodig alvor. Det er det også for norddøler ellers. Det som i lokal målestokk kan bli en enorm arbeidsplass, blir langt mindre i et nasjonalt perspektiv. En virksomhet med et kraftbehov som nærmer seg en prosent av landets elproduksjon, må selvsagt også vurderes i et nasjonalt perspektiv. Og selvsagt vil energibehovet til Krefter AS påvirke prisnivået på strøm i det prisområdet Vågå er en del av. Også det må være en del av regnestykket.

Vi er gjerne utålmodige på vegne av folk som ønsker seg høyt tempo og mye velvilje i møte med offentlige plan- og utredningskrav, men i saker som den som nå er under utvikling i Vågå må myndighetene sørge for å stenge alle snarveger. Selvsagt må det gjennomføres konsekvensanalyser. Det må komme tydelige svar på hvordan dette vil berøre et lokalsamfunn, på hvordan det spiller inn i et energimarkedet som alle det siste året har sett at er svært sårbart, på hvordan enorme mengder overskuddsvarme kan utnyttes, og på hvilke konsekvenser dette kan få for natur og miljø.

Dette er ikke dagen for å si ja eller nei til det som foregår i Vågå. Det er tid for å be om analyser og rapporter som gir et godt grunnlag for å ta stilling, ikke bare for myndigheter, men også for innbyggere i området. Kommunens bidrag er i første rekke å sørge for åpenhet om alt, dernest å gjøre dette begripelig for folk flest i hele den regionen som på ett eller flere vis berøres av en slik etablering. Dette må ikke bli en etablering vi ser tilbake på med anger fordi vi ikke visste.