Gamle vann- og avløpsanlegg
er morgendagens mareritt for norske kommuner. Norconsult og SINTEF har gjort beregninger som tyder på at det vil koste kommunene 332 milliarder kroner å få alt på stell.

Denne megaregningen skal deles på alle som er tilkoblet kommunale ledningsnett. Noen kommuner er i gang med dette omfattende arbeidet, og har også på plass en plan for finansiering. Andre er betydelig på etterskudd. For de fleste innbyggere betyr det som venter en dobling av dagens kommunale vann- og kloakkavgift. For noen kan det være snakk om tredobling.

Det er organisasjonen Norsk Vann som har fått gjennomført beregningene. Norsk Vann eies av blant andre norske kommuner og kommunalt eide selskaper.

Vann og avløp er å betrakte som kritisk infrastruktur. Trygt vann og avløpssystemer sikret mot lekkasjer og forurensning, er avgjørende for alle moderne samfunn. Vi vet at driftsstans i korte perioder skaper problemer både for husstander, for viktige velferdstjenester og for næringsliv, og vi vet at gammelt ledningsnett kan være svært sårbart i møte med mer ekstremvær.

Beregningene som er gjort, bør ikke komme overraskende på noen. Med ulike mellomrom har vi sett utredninger som peker i samme retning. Vi har også sett at kostnadsanslagene vokser.

Nå venter vi at kommunepolitikerne fremmer krav om at staten må komme med penger, men det er neppe grunn til å forvente all verdens respons. Kommunene må kartlegge, planlegge og gjøre jobben. Kommunene må også skaffe milliardene som trengs, og de har ikke annen måte å gjøre det på enn gjennom de kommunale vann- og avløpsavgiftene. Velkommen til det store spleiselaget...