GD har gjentatte ganger skrevet om vegen i Saksumdalen som har vært i så dårlig forfatning at biler har blitt ødelagt, og at folk rett og slett unngår å kjøre fylkesvegen mellom Gausdal og Lillehammer.

Nå skal en strekning på om lag seks kilometer få ny asfalt i løpet av oktober, melder fylkeskommunen i en pressemelding mandag. Forarbeidet, med grøfterensk og å skifte ut ødelagte stikkrenner, har pågått i godt og vel ei uke. Det skal sikre at den nye asfalten varer lenger

Strekningen som skal utbedres starter nedenfor Saksheim barnehage og går gjennom Saksumdalen og inn i Auggedalen i Gausdal kommune. Seinere i høst skal fylkeskommunen også utføre flatelapping gjennom Auggedalen mot Forset i Vestre Gausdal.

Natt til tirsdag vil vegen stenges rett sør for kommunegrensa mellom Lillehammer og Gausdal, for å utføre arbeidene som skal gjøres. Vegen blir stengt mellom klokka 22 mandag til 06.00 tirsdag morgen.