Glipper det for barns psykiske helse?

Psykisk helse: Styremedlem Daniel Haga (t.v.) vil ha økt fokus på barns og unges psykiske helsetilbud. Foto: Kjell Haugerud

Psykisk helse: Styremedlem Daniel Haga (t.v.) vil ha økt fokus på barns og unges psykiske helsetilbud. Foto: Kjell Haugerud

DEL

GD MENER
Det var et illevarslende signal som ble omtalt i torsdagens styremøte i Sykehuset Innlandet. Med noe ulik begrunnelse blir 35 barn og unge avvist fra barne- og ungdomspsykiatrien hver måned. På årsbasis kan vi i så fall regne med at om lag 400 barn og unge i innlandsfylkene ikke blir ivaretatt på god nok måte.

Tallet kan sikkert diskuteres. Kanskje er det totalt sett lavere enn 400 pr. år. Kanskje blir det avklart at disse 400 egentlig ikke skulle blitt henvist til spesialisthelsetjenesten. Kanskje kan det være alternative tilbud som likevel kan bistå.

Situasjonen er uansett alvorlig. Ingen blir henvist uten at en lege iverksetter henvisning. Og når du ikke blir fulgt opp i spesialisthelsetjenesten blir spørsmålet for de berørte: Hva er alternativet? Hva blir alternativet?

Styremedlem Daniel Haga ønsket en mer presist oppfølgning: Hva skyldes det at hundrevis av barn og unge hvert år tilsynelatende faller mellom to stoler – sykehusenes tilbud og kommunenes tilbud.

Det er uakseptabelt dersom hundrevis barn og unge sviktes innen psykisk helse

Problemstillingen har GD forsøkt å belyse gjennom lang tid. Helseforetakets ledelse har gang på gang beroliget og gitt forsikringer om alt godt arbeid som gjøres kommer barn og unge til gode. For alle gode tilbud som gis er det betryggende ivaretakelse av berørte barn og unge og deres foresatte.

Spørsmålet må likevel gjentas: Hva skjer i gråsonen mellom spesialisthelsetilbudene og de kommunale tilbud som fra fastlegenes side åpenbart ikke er gode nok? Blir noen faktisk henvist til seg selv?

Vi hilser initiativet fra styremedlem Haga velkommen. Dersom Sykehuset Innlandet gjør det som skal gjøres, må fokus rettes mot kommunenes tilbud. Det er uakseptabelt dersom hundrevis barn og unge sviktes innen psykisk helse. Se


LES OGSÅ: Sykehusstyret er kritisk: Hver femte person som henvises til psykiatrisk behandling blir avvist

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags