I stedet for å kaste vil Glør sende byggevarer til den nye outleten ved Storhove

Lykkes Glør og Gausdal Landhandleri med å finne en effektiv logistikk-løsning, vil også ubrukte byggevarer som skal kastes på Roverudmyra ende opp i den nye outlet-forretningen ved Storhove.