Gå til sidens hovedinnhold

God løsning for Strålmyra, og for DNTs omdømme

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Under tittelen «Trist avslutning for Dronningsetra», skriver Morten Wangen i GD om hvor trist det er for friluftslivet at DNT trekker Dronningsetra ut av Strålmyraområdet. Synspunkter vi også kjenner fra DNT og ordføreren i Nord-Fron kommune. Wangen mener også det er helt ulogisk at turistanlegget skulle gå ut over det unike fuglelivet, synspunkter han delvis henter fra et liknende innlegg av Skjalg Ulseth.

Wangen skriver: «Hessen og Nævra sitt innlegg i GD (...) hevdes det at området ved Strålvatnet og Flekkvatnet er uforstyrret med lite ferdsel.» «Flekkvatnet» er noe Wangen like godt føyer til for egen regning, og for øvrig er det heller ikke slik at Hessen og Nævra «hevder». De slår fast faktum.

Lenger nede skriver også Wangen helt riktig: «Det er så lite trafikk at deler av råkene er i ferd med å gro igjen.» Da er vi visst enige om at området er svært lite beferdet. At nettopp dette preger området, er essensielt.

Vi ser ikke det store poenget i å utrede for Wangen og Ulstein det elementære i hvorfor fravær av forstyrrelser faktisk er viktig. Selv om de har rett i at det andre steder kan være friluftsaktiviteter og verdifullt fugleliv i samme område. Men det finnes ingen logikk derfra til at da må det være slik alle steder. Og artssammensetning, bestandsstørrelser og antatt høy reproduksjon i Strålmyra reflekterer én viktig ting: Her får fuglenes hekke-, oppvekst- og beiteområder være i fred innenfor et avgrenset, men økologisk svært viktig område.

Både Brattlien i DNT, ordfører Støstad i Nord-Fron og enkeltpersoner som Ulseth og Wangen fortsetter å framstille det som om bl a Naturvernforbundet med sin motstand har ødelagt for DNTs arbeid for friluftslivet, og særlig for svake grupper og barn og ungdom. Støstad: - Her var det en gylden mulighet for økt friluftsliv, også for barn og unge. Og Wangen: - Barnefamilier, fotturister og syklister frarøves et fremtidig tilbud til opplevelse av vår storslåtte natur.» Intet mindre.

De vet alle bedre. De vet utmerket godt at Naturvernforbundet aldri har gått imot hytteprosjektet som sådan. Vi har derimot vist til at DNT står fritt til å legge hytta andre steder enn midt inne i Strålmyraområdet, på tomter som fullt ut ivaretar formålene som er oppgitt for hytta, også som lavterskeltilbud. Det er DNT som nekter å svare på hvorfor det er så presserende for dem å trekke trafikk i en omvei ut fra hovedsti og inn i det dyrebare våtmarksområdet. Og hvorfor de uten å blunke ville bryte med DNTs egne retningslinjer om at DNT skal legge til rette for et naturvennlig friluftsliv.

For DNTs omdømme ville prisen for å kjøre på inne i Strålmyra-området blitt høy. Mange av oss som også er medlemmer i DNT synes det er veldig bra at DNT ikke måtte betale den prisen.

Christian Børs Lind, rådgiver, Naturvernforbundet