God økonomisk kontroll i Nord-Fron

Kommunehuset i Nord-Fron -  *** Local Caption *** Nord-Fron kommune

Kommunehuset i Nord-Fron - *** Local Caption *** Nord-Fron kommune Foto:

Av
DEL

leserinnlegg

Nord-Fron kommune har i dag svært god økonomistyring og det er god kontroll på framtidige økonomiske utfordringer. Likevel har Senterpartiet i Nord-Fron kommune brukt det meste av sin valgkamp på å tegne et bilde av en kommune med dårlig økonomistyring.

Jeg er helt uenig i den framstillinga.

I GD 5.9 hevder Sp sin ordførerkandidat, Hans Petter Solberg, at økonomien i Nord-Fron er i ubalanse og at lånegjelda er for høy. Det er historieløst. For i 2015, etter 4 år med ordfører fra Senterpartiet, var lånegjelda på 427 millioner kroner. I dag er lånegjelda på 509 millioner. Hovedårsaken til denne økningen kan forklares med utbyggingen av Sundheim til 200 millioner kroner og den store utbygginga på Kvamsfjellet til 100 millioner. Begge disse utbyggingene ble enstemmig vedtatt i kommunestyret. Senterpartiet bør ikke kritisere vedtak de selv har vært med på. Det er å kaste stein i glasshus.

Økonomien i Nord-Fron er ikke i ubalanse. I Nord-Fron er det god økonomistyring. Lånegjelda har vi kontroll på. Her er det på sin plass å nevne at bare de tre siste åra har vi sletta gjeld med over 200 millioner. Så når Senterpartiet sier de vil redusere framtidig gjeld med 100 millioner, så har vi altså redusert gjelda dobbelt så mye som det SP har som mål. Samtidig har vi doblet fondene fra 29 til 60 millioner.

Utfordringene i Nord-Fron kommune handler først og fremst om drift. De siste tre årene har vi mista nesten 15 millioner kroner i skatteinntekter fra kraftverka. Samtidig har vi fått flere lovpålagte oppgaver uten at det følger med penger fra staten. Dette gjør at vi har mindre inntekter enn utgifter. Da må driftsbudsjettet reduseres.

Solberg sier de vil kutte innen ledelse og administrasjon. Da må jeg minne Solberg om at det er vi godt i gang med. Kommunestyret startet en grundig omstilling med budsjettvedtaket i 2016. Her la vi en tydelig plan som ga administrasjonen fire år på å komme ned på et akseptabelt driftsnivå. Etter planen skal vi redusere kostnadene med nærmere 20 millioner kroner.

Denne planen er vi i godt gang med å følge opp, og vi begynner allerede å se gode resultater. Det blir nå færre årsverk i organisasjonen. Kommunen går fra fire til to kommunalsjefer, 10 andre ledere har slutta eller har fått nye oppgaver. Vår bestilling til administrasjonen har vært å kutte innen ledelse og administrasjon. Det er nå gjennomført. Det er også Sp orientert om.

Solberg påstår at resultatet i 2017 var på minus 11 millioner kroner. Det er helt feil. I 2017 hadde Nord-Fron kommune et positivt resultat på 11,5 millioner.

Han unnlater også bevist å nevne at budsjettet for 2019 bygger på en 4 års plan for omstilling og at 2019 i utgangspunktet var budsjettert med å gå i minus. At det nå kanskje kan gå i pluss er veldig bra.

Nord-Fron kommune har svært god kontroll på den økonomiske situasjonen. Økonomien er ikke i ubalanse.

Terje Sørlie, listekandidat for Ap i Nord-Fron

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags