Gode fosterforeldre går på ski. Eller de går på beina. De sykler, jogger, kjører bil, tar bussen – eller sitter helt stille i sofaen. Gode fosterforeldre finnes i alle typer og fasonger, og med helt ulike interesser og egenskaper. Felles for dem alle er at de er mennesker som tør å åpne hjertene sine for et barn de ikke nødvendigvis kjenner fra før. Fosterforeldre er mennesker på godt og vondt, med følelser, ressurser og begrensninger.

De aller fleste barn og unge i Norge vokser opp under trygge levekår. Men for noen er forholdene så vanskelige at de ikke kan bo hjemme. Til disse barna trenger vi gode og trygge fosterhjem.

Vi trenger deg som ønsker å bli det hjemmet. Du er trygg nok til å våge å gå inn i noe du ikke helt vet hvordan blir, men du vet at det er verdt det. Du er utholdende i evnen og viljen til å gi kjærlighet, og du forstår at du kan endre et barns liv for alltid.

Du kan bli fosterhjem om du er enslig, gift, samboer, homofil, har barn fra før eller er barnløs. Fosterbarn er forskjellige og trenger forskjellige familier. Det vi ser etter er hvilke egenskaper og erfaringer du har med deg, og hvordan du ønsker å bruke dem.

Vi arrangerer jevnlige informasjonsmøter og opplæringskurs i Lillehammer, og vi vurderer sammen om dette er noe som kan være aktuelt for deg og din familie. Vil du vite mer? Se fosterhjem.no. Vi håper å høre fra deg!