I GD mandag 29. august 2022 påpeker regionleder i LO Innlandet, Iver Erling Støen, økende forskjeller gjennom sitt innlegg «Det kulturelle klasseskillet». Dette er en problemstilling det er viktig å ta tak i, og det gjør Innlandet fylkeskommune.

Etter to år med pandemi, har nå strømkrise og tøff prisvekst rammet familiene. Det er viktig for oss at barn og ungdom har meningsfulle og berikende liv. Vi i Innlandet fylkeskommune ønsker derfor å bidra til at alle unge får et godt kultur- og fritidstilbud.

I en artikkel fra 14. mars understreker Folkehelseinstituttet at foreldrenes økonomiske, kulturelle og sosiale ressurser har avgjørende betydning for barnas helse og oppvekst. Jo tidligere man lykkes i å oppnå en jevnere fordeling av ressurser og muligheter, desto større er sjansen til å utjevne framtidige forskjeller i helse og oppvekstsvilkår. Fritidsaktiviteter som arena for sosial utjevning nevnes som spesielt viktig for å bygge fellesskap, identitet og mestring. Samtidig gir fritidsaktiviteter barn og ungdom ferdigheter og erfaringer som har betydning senere i livet.

Jeg støtter LO som minner oss om hvor viktig det er å sikre alle, uansett økonomi og bosted, gode kunst- og kulturopplevelser og en meningsfull fritid. Vi har derfor vært opptatt av at Innlandet fylkeskommune kan tilby kunst- og kulturtilbud for barn og ungdom gjennom blant annet kulturkortet UngINN, Ung Kultur Møtes (UKM) og Den kulturelle skolesekken (DKS). DKS har jeg tidligere i år deltatt i ordskiftet om, da det kom urettmessige beskyldninger om hva dette er.

Ungdom er en av de overordnede satsingene for vår kulturpolitikk. Kulturstrategien understreker viktigheten av å sikre barn og ungdom god tilgang til verdifulle møteplasser, som øker deltagelse og utviklingsmuligheter. På kunst- og kulturfeltet jobber vi med ulike ordninger for å sikre deltakelse for alle, gjennom blant annet UngINN, UKM og DKS.

UngINN-kortet er gratis og gjelder for all ungdom i Innlandet fra og med året du fyller 13 og ut året du er 21 år. UngINN gir rabatt på forskjellige kulturtilbud i hele fylket. Med UngINN gjør vi det enklere for ungdom å benytte seg av kulturtilbudene i Innlandet, samt å gi ungdom en rimeligere inngangsbillett på disse. UngINN har refusjonsavtaler med kulturarenaer i hele storfylket, slik at ordningen skal gjelde for så mange arrangement som mulig og dekke mange ulike kulturformer. Per dags dato er det utstedt nærmere 6 000 UngINN-kort i Innlandet. Dette viser at ungdom er med på å gjenåpne kulturlivet etter pandemien.

Gjennom UKM legger vi til rette for gratis møteplasser, mønstringer, festivaler og ulike aktiviteter gjennom året. Det jobbes med mangfold og bredde både i kulturuttrykk, geografi og sosial tilhørighet. Arrangementene er gratis, slik at ingen skal hindres fra å delta begrenset av foreldrenes lommebøker. Fylkeskommunen jobber med det regionale nivået av UKM og samhandler med det lokale og nasjonale nivået, for å skape best mulig opplevelser for ungdom i alderen 13-20 år.

Ungdomskulturfeltet er i stadig endring, dette er utfordrende og gjør at vi i Innlandet fylkeskommune hele tiden må utvikle og ha god dialog med ungdommen selv. Ordninger må samstemmes med brukergruppa og dette er en kontinuerlig, krevende og svært viktig jobb for alle som jobber med barn og ungdom. Men noe annet er uaktuelt. Ungdommen er framtida vår og ambisjonen vår er at det skal være plass og rom for alle.

Even Aleksander Hagen (Ap), fylkesordfører