Innlegget "Gråbein-mafiaen i ferd med å øydelegge landet" er noe av det mest akterutseilte debattinnlegg jeg har lest på lange tider.

Gjengroing i kulturlandskapet er det omleggingen av driften på gårdene (bort fra stølsslått osv.) som er skyld i. Den hurtigvoksende, spedlemmede, kjøttfulle rasen NKS som er avlet fram spiser gress og urter. NRF foretrekker også proteinrikt for.

Sauenæringa er sterkt subsidiert, og består hovedsakelig av hobbybønder som i motsetning til annen kjøttproduksjon får 70 % fra subsidier og 30 % fra markedet. At under 2 promille, og en stadig synkende del av befolkningen skal drive utstrakt artsrasisme av rødlista verneverdige rovdyr som Stortinget har vedtatt å bevare, er totalt forkastelig.

Bøndenes eget slaktehus Nortura sier gjentatte ganger at denne næringa må begrenses. Tilbud og etterspørsel sier sitt når 1000 tonn blir kvernet opp til slakteavfall for en uetisk pelsindustri eller dumpes som Halalslakt til Afghanistan og Oman. 

Å fortsette å presse naturen forbi tålegrensen med katastrofale følger for alle ved å produsere mere konfliktkjøtt, er høyst besynderlig. 

Få Lobbyregisteret opp i lyset så folk kan se hvem som lusker rundt i maktens korridorer og greier å få milliarder av surt ervervede skatte og oljepenger til en næring som ikke makter å ta vare på husdyra sine og viser så liten evne til omstilling. 

Av folkehelse hensyn er det også ønskelig å spise mindre rødt kjøtt.